Unesite korisničko ime i povezanu adresu e-pošte u dolje prikazana polja.
Ilias će poslati poruku na tu adresu e-pošte. Poruka sadrži adresu in ternetske stranice na kojoj možete unijeti novu lozinku za korisnički račun.
U slučaju da pomoću ovog obrasca ne možete dodijeliti lozinku svom korisničkom računu, obratite se administraciji tečaja ili pošaljite e-poštu na info@kursmodule.de.

Pomoć za lozinku

* Obvezno polje